از دوردست‌های تبعید

از دوردست‌های تبعید

من زندگی نکردم اما زندگی مرا...

آخرین مطالب

بسمِ ربِّ الهیچ

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۵:۳۵ ب.ظما نقطه‌ای بودیم سربه‌‌سر وجود 

او از نای عدم در ما دمید،

و عالم پدید آمد...

  • ۹۶/۰۹/۰۷
  • حضرت کازیمو