از دوردست‌های تبعید

از دوردست‌های تبعید

من زندگی نکردم اما زندگی مرا...

آخرین مطالب

شکواییه‌ای در وداع

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۶:۱۵ ق.ظ

ای تنت تنهاترین تکثیر بی‌سامان آن تصویر بر جا مانده در اعماق ذهن لاغر شب‌های بی‌انجامِ از زهر شراب فرقت و هجران تو لبریز. و خیالت آخرین مأوا در این بحر سراسر موج سرگردانی و حیرانی و تنهایی و شور و سکوت و بی‌قراری‌های بی‌پایانِ وهم‌آمیز. چه بگویم ای تمامی سراب آرزوهایم فتاده در غبار بی تو بودن‌های همواره؟ آه تنها توانم از میان وهم این رؤیا به فریاد آیم و گویم که لعنت‌های بی‌پایان بر این پاییز، که لعنت‌های بی‌پایان بر این پاییز و آن پاییز و هر پاییز...

  • ۹۶/۰۹/۰۸
  • حضرت کازیمو