از دوردست‌های تبعید

بسمِ ربِّ الهیچ

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۶:۰۰ ق.ظما همه یکی بودیم

تا آن که او گیسو پریشان کرد،

و کثرت پدید آمد...

  • ۹۶/۰۹/۰۳
  • حضرت کازیمو