از دوردست‌های تبعید

زمستان و سکوت -۶

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۷:۵۵ ب.ظ

فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است...


دریافت

  • ۹۶/۰۷/۱۷
  • حضرت کازیمو