از دوردست‌های تبعید

از دوردست‌های تبعید

من زندگی نکردم اما زندگی مرا...

آخرین مطالب

فاصله‌ها

پنجشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۰۹ ب.ظ

شیخ هم زر می‌زد. فاصله‌ها را باید نَگِریست، باید نِگَریست...


[ آن نگاهی که از آن ارض و سماء خون گرید ]


- عطف به این پست 

  • ۹۶/۰۷/۱۳
  • حضرت کازیمو