از دوردست‌های تبعید

از دوردست‌های تبعید

من زندگی نکردم اما زندگی مرا...

آخرین مطالب

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

جان و جنون

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۱۲ ق.ظ

من آن ابراهیممْ که در آتش بسوخت...

من آن ابراهیمم که در آتش فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که در آتش نمرود فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که در سراب آتش نمرود فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که در خاکستر سراب آتش نمرود فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که در به‌بادرفته‌خاکستر سراب آتش نمرود فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که در رقص به‌بادرفته‌خاکستر سراب آتش نمرود فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که در سودای رقص به‌بادرفته‌خاکستر سراب آتش نمرود فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که در خیال‌زده‌سودای رقص به‌بادرفته‌خاکستر سراب آتش نمرود فراقت بسوخت...

من آن ابراهیمم که بسوخت که بسوخت که بسوخت که بسوخت که بسوخت که بسوخت که بسوخت که...

  • حضرت کازیمو

جانِ جنون

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۰۰ ق.ظ

من از شب‌های دلتنگی، از این صبح پر از اندوه می‌ترسم

از این شک و از آن تردید

از این ظلْمات خوف‌انگیز 

وز این بشکسته‌ زورق در میان هجمه‌ی امواج می‌ترسم


یمی دیدم میان مرگ و شعریدن

میان جنت و دوزخ

فتاده لابلای شعله‌های عشق و شوریدن،

و خود هم پای‌کوبان

دست‌افشان

پریشان‌جان و بی‌جامه

ستاده بر جبین آن سیه‌امواجِ شورانگیز

مستِ رقصیدن،

و آنی بعد 

غرقیدن...تمام قصه باشد شرح یک واژه:

جنونیدن...

  • حضرت کازیمو

جنونِ جان

شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۵۹ ب.ظ

ای همرازترین صبحِ در ظلمت محو شب غنوده، ای ایستاده بر بلندترین درّه‌های خفته در آغوش سرد بیداری، ای انتظار، ای دلتنگی، ای نسیم‌ترین سوارِ در سینه‌ی سرخ سالیان سراب شده، ای شالوده‌ی درد، ای بنیاد اندوه، ای دوردست‌ترین قربت قبر غبار غربت، ای آمال فروخورده، ای هر چه بغض، ای هر چه اشک، ای هر چه رشک، ای بی‌سحرترین شب، ای شب‌ترین سحر...

ای ویرانی‌ام، 

کجا بیابمت تا بمیرانی‌ام؟

  • حضرت کازیمو